Get Adobe Flash player

Obsługa Klienta

 

Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 14.00.
W Dziale Obsługi Klienta można załatwić następujące sprawy:


1. GOSPODARKA WODOMIERZOWA

  • podanie odczytu wskazań wodomierza,
  • zgłoszenie awarii wodomierza głównego,
  • ustalenie terminu wymiany wodomierza głównego,
  • złożenie wniosku o możliwości zamontowania podlicznika na ogród
  • wydanie warunków na wykonanie przyłącz, w każdy wtorek i czwartek od godziny 10:00 do 13:00 po poprzednim umówieniu się pod numerem telefonu : 607577368

 
2. UMOWY

  • złożenie wniosku o zawarcie lub rozwiązanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków,
  • złożenie wniosku o wprowadzenie zmian w danych osobowych związanych ze zmianą nazwiska, adresu do korespondencji i adresu przyłącza
  • złożenie wniosku o zawarcie umowy dla nieruchomości o nieuregulowanym stosunku prawnym

Wzory wniosków i formularzy przydatne przy załatwianiu spraw w Dziale Obsługi Klienta

 

 


3. FAKTURY

  • wystawianie faktur za wodę i ścieki


4. AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Regulamin świadczenia usług

 

#########################################################################

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

ZAWIADAMIA

 
Treść zawiadomienia Aquanet